(Helsinki, 16.05.2012)

Today Dr. Paul Viio had the honor to give a key-note speak on sales at Hanken School of Economics in an alumni seminar arranged in the honor of Hanken’s Legend in Marketing, Professor Christian Grönroos. Dr. Viio’s presentation was on how it – contrary to the selling company’s wish – actually is the buyer who decides how selling is conducted. More information on the event in Swedish (the official language of the event):

Seminarium kring marknadsföring och försäljning
Hankens marknadsföringsforskning är starkt präglad av den så kallade Nordiska skolan. Inom ramen för denna har Hankens forskare, med Christian Grönroos i spetsen, arbetat för att spränga hål på olika myter och etablerade föreställningar i marknadsföring och försäljning.

För att uppmärksamma utnämningen av Christian Grönroos till Legend of Marketing arrangerar Hanken ett seminarium kring myter och föreställningar samt utveckling och innovationer inom forskning kring marknadsföring och försäljning.

Tillställningen äger rum onsdag 16.5.2012 kl. 8.45-11.45 i Festsalen på Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors.

For more information on Hanken: www.hanken.fi

Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!